اساتید دانشکده

یاسر محمدی

یاسر محمدی

یاسر محمدی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
آرش درخشان درآبی تحلیل راهبردی برنامه های توسعه روستایی سازمان بسیج سازندگی استان کرمانشاه در راستای توسعه پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/05
فرشته ذوالفقاری خمیران ارزیابی پایداری کشت چندکارکردی برنج-اردک در مقایسه با کشت متعارف برنج در استان های گیلان و مازندران کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
بهرام غفاری پیشنویس پایان نامه ثبت شده در 1396/02/24 3:10:47 ب.ظ کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/12
حامد قائنی سابق بررسی میزان آگاهی کشاورزان از تغییرات اقلیمی و به کارگیری گزینه های سازگاری با آن(مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی، شهرستان نهبندان) کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/10
فاطمه قهرمانی مدل سازی رفتار زیست محیطی مسئولانه کشاورزان شهرستان بهار بر مبنای تئوری رفتار برنامه ریزی شده کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/16
آرزو ملازادگان تحلیل پیامدهای الحاق روستاهای واقع در حریم به محدوده شهر همدان از منظر توسعه پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار پیشرفته و تحلیل داده ها در توسعه کشاورزی 2214205 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
برنامه ریزی فضایی و آمایش سرزمین 2214288 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
کشاورزی دقیق 2214004 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
آمار اجتماعی و داده پردازی 2214286 2 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
اصول آموزش بزرگسالان 2214303 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
روستاشناسی و توسعه روستایی 2214281 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
روش تحقیق در توسعه روستایی 2214283 2 01 نیمه دوم ترم یک شنبه (12:00 - 14:00) | نیمه اول ترم دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
آمار پیشرفته و تحلیل داده ها در توسعه کشاورزی 2214205 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
برنامه ریزی فضایی و آمایش سرزمین 2214288 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
کشاورزی دقیق 2214004 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آمار اجتماعی و داده پردازی 2214286 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:15) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
اقتصاد کشاورزی 2214336 3 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (16:00 - 18:00) ترم اول 1398
روستاشناسی و توسعه روستایی 2214281 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
روش تحقیق در توسعه روستایی 2214283 2 01 نیمه اول ترم یک شنبه (16:00 - 18:00) | نیمه دوم ترم دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اقتصاد کشاورزی 2214336 3 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/15 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
روستاشناسی و توسعه روستایی 2214281 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
نمایش 16 نتیجه
از 1