اساتید دانشکده

الهه فیاض

الهه فیاض

الهه فیاض   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
به نژادی گیاهان برای مقاومت به تنش های زیستی 2219262 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
روش تحقیق 2219059 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
زیست شناسی 2211046 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مبانی فراوری محصولات گیاهی 2219228 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
مهارت آموزی1 2219295 4 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 20:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نمایش 5 نتیجه