1395/10/27
جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد آقای نریمان زینلی
جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد آقای نریمان زینلی    &nbs...
1395/10/27
جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد آقای سعید بابایی
جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد آقای سعید بابایی     ...
1395/10/27
جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد آقای بهزاد سرهادی
جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد آقای بهزاد سرهادی    &nbs...
1395/10/27
جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد خانم ناهید ریاحی
جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد خانم  ناهید ریاحی    ...
1395/10/18
جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد خانم مهسا عبدي
جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد خانم مهسا عبدي  رشته   مهندسي ...
1395/10/19
جلسه دفاع از پايان­نامه خانم حميده ميري
جلسه دفاع از پايان­نامه خانم حميده ميري  دانشجوي رشته   مهندس...
1395/10/18
جلسه دفاع از پايان­ نامه خانم فريبا احمدي دهرشيد
جلسه دفاع از پايان­ نامه خانم فريبا احمدي دهرشيد دانشجوي رشته مهندسي كش...
1394/11/28
پایان نامه کارشناسی ارشد مينو نصيري آرام با عنوان «بررسي فراواني ...
پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم مينو نصيري آرام با عنوان «بررسي فراواني...
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند