کد خبر: 10430    1396/06/27
جلسه دفاع از رساله دكتري خانم فهيمه صفدرپور به راهنمايي آقاي دكترغلام خداكرميان
جلسه دفاع از رساله دكتري خانم فهيمه صفدرپور به راهنمايي آقاي دكترغلام خداكرميان 
کد خبر: 10429    1396/06/27
جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد آقاي جواد صديقي كامل به راهنمايي آقاي دكتر جواد حمزه ايي
جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد  آقاي جواد صديقي كامل  به راهنمايي  آقاي دكتر  جواد حمزه ايي
کد خبر: 10426    1396/06/27
جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم فاطمه توكلي به راهنمايي آقاي دكتر حامد نوذري
جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم فاطمه توكلي  به راهنمايي آقاي دكتر حامد نوذري 
کد خبر: 10425    1396/06/27
جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم فرزانه فارسي به راهنمايي آقاي دكتر حامد نوذري
جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد  خانم  فرزانه فارسي به راهنمايي آقاي  دكتر حامد نوذري
کد خبر: 10424    1396/06/27
جلسه دفاع دكتری آقاي رضا طالبي به راهنمايي آقاي دكتر احمد احمدي و مشاوره آقاي دكتر فضل اله افراز
جلسه دفاع دكتری آقاي رضا طالبي به راهنمايي آقاي  دكتر احمد احمدي  و مشاوره آقاي دكتر فضل اله افراز    
کد خبر: 10423    1396/06/27
جلسه دفاع از رساله دكتری آقاي رضا طالبي به راهنمايي آقاي دكتر احمد احمدي و مشاوره آقاي دكتر فضل اله افراز
جلسه دفاع از رساله  دكتری  آقاي رضا طالبي  به  راهنمايي آقاي  دكتر احمد احمدي  و مشاوره آقاي دكتر فضل اله افراز 
کد خبر: 10422    1396/06/27
جلسه دفاع دكتري آقاي بهداد شديدي به راهنمايي آقاي دكتر حسين حاجي آقاعليزاده و مشاوره آقاي دكتر برات قباديان
جلسه دفاع دكتري آقاي بهداد شديدي به راهنمايي آقاي   دكتر حسين حاجي آقاعليزاده  و مشاوره آقاي دكتر برات قباديان  
کد خبر: 10421    1396/06/26
جلسه دفاع دكتري آقاي محمد رضي نتاج به راهنمايي آقاي دكترغلام خداكرميان و مشاوره آقاي دكتر سعيد نصراله نژاد
جلسه دفاع دكتري آقاي  محمد رضي نتاج  به راهنمايي آقاي دكترغلام خداكرميان و مشاوره آقاي دكتر سعيد نصراله نژاد     
کد خبر: 10087    1396/04/19
جلسه دفاع از پایان نامه آقای میثم پور طلوعی
 جلسه دفاع از پایان نامه آقای میثم پور طلوعی به راهنمایی دکتر پویا زمانی در تاریخ 1396/04/27  روز سه شنبه  8:30 در سالن جلسات برگزار می گردد.
کد خبر: 5575    1395/07/12
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای حامد بيرانوند
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای «حامد بيرانوند» با عنوان «عوامل موثر بر تمايل باغداران شهرستان خرم آباد به كشت ارگانيك » آقاي دكتر «احمد يعقوبي فراني» و مشاوره آقايان «دكتر سعيد غلامرضايي» و «دكتر حشمت اله سعدي» درزمان: دوشنبه مورخ 95/07/12 ساعت 14 مکان: دانشكده كشاورزي برگزار خواهد شد.
 |<  < 1 2  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند