کد خبر: 3185    1394/10/12
سمینار کارشناسی ارشد خانم: "معصومه اعظمی" با موضوع «شیوهء بیماریزایی درراستای بیماریزایی»
موضوع: شیوهء بیماریزایی درراستای بیماریزاییاستاد راهنما: آقای دکترخداکرمیانپژوهشگر: خانم معصومه اعظمیمکان: کلاس A4تاریخ ارائه سمینار :دوشنبه 94/11/19 ساعت: 10 الی 12
کد خبر: 3183    1394/10/12
سمینار یک دکتری آقای: "مهدی رشتبری " با موضوع "بررسی گوناگونی زیستی در خاک : روش ها و چالش ها"
موضوع: بررسی گوناگونی زیستی در خاک : روش ها و چالش هااستاد راهنما: آقای دکترعلی اکبر صفری سنجانیدانشجو:آقای مهدی رشتبریمکان: کلاس آ3زمان: دوشنبه 94/12/05ساعت:  14 الی 16
کد خبر: 3181    1394/10/12
سمینار یک دکتری خانم: "زیبا نجف زاده " با موضوع "توان کاتالیزوری رس های خاک در دگرگونی ترکیب های آلی آلیفاتیک وآروماتیک"
موضوع: توان کاتالیزوری رس های خاک در دگرگونی ترکیب های آلی آلیفاتیک وآروماتیکاستاد راهنما: آقای دکترعلی اکبر صفری سنجانیدانشجو:خانم زیبا نجف زادهمکان: کلاس آ3زمان: دوشنبه 94/12/05ساعت:  10 الی 12
کد خبر: 3179    1394/10/12
سمینار یک دکتری خانم: "معصومه قنبری " با موضوع "بررسی نماتدهای آزادزی خاک : روش ها و چالش ها"
موضوع: بررسی نماتدهای آزادزی خاک : روش ها و چالش هااستاد راهنما: آقای  دکترعلی اکبر صفری سنجانیدانشجو:خانم معصومه قنبریمکان: کلاس آ3زمان: دوشنبه 94/12/05ساعت: 8 الی 10 
کد خبر: 3178    1394/10/12
سمینار یک دکتری خانم: "لیلا غلامی" با موضوع "تاثیر جاذب های مختلف آلی در خاک های آلوده به فلزات سنگین"
موضوع: تاثیر جاذب های مختلف آلی در خاک های آلوده به فلزات سنگیناستاد راهنما: آقای دکترقاسم رحیمی دانشجو:خانم لیلا غلامیمکان: کلاس آ3زمان: دوشنبه 94/12/03ساعت: 10 الی 12 
کد خبر: 3177    1394/10/12
سمینار کارشناسی ارشد آقای: "ساسان اردلانی" با موضوع "بررسی تاثیر عناصر میکرو، بر کارایی علف کشها"
موضوع: بررسی تاثیر عناصر میکرو، بر کارایی علف کشهااستاد راهنما: آقای دکتر احمدونددانشجو:آقای ساسان اردلانیزمان: چهارشنبه 94/11/07ساعت:12 الی 13
کد خبر: 3176    1394/10/12
سمینار کارشناسی ارشد خانم: "سیده عاطفه حسینی" با موضوع "بررسی تغذیه برگی و خاکی اسید هیومیک و جلبک دریایی در گیاهان زراعی"
موضوع: بررسی تغذیه برگی و خاکی اسید هیومیک و جلبک دریایی در گیاهان زراعیاستاد راهنما: آقای دکتر سپهریدانشجو: خانم سیده عاطفه حسینیزمان: چهارشنبه 94/11/07ساعت: 11 الی 12
کد خبر: 3174    1394/10/12
سمینار کارشناسی ارشد آقای: "مجتبی شیرین آبادی" با موضوع "اثر کودهای زیستی بر کمیت و کیفیت حبوبات"
موضوع: اثر کودهای زیستی بر کمیت و کیفیت حبوباتاستاد راهنما: آقای دکتر ابوطالبیاندانشجو: آقای مجتبی شیرین آبادیزمان: چهارشنبه 94/11/07ساعت: 9 الی 10
کد خبر: 3173    1394/10/12
سمینار کارشناسی ارشد خانم: "معصومه مالمیر" با موضوع "کودهای زیستی و تاثیر آنها بر کمیت و کیفیت دانه های روغنی"
موضوع: کودهای زیستی و تاثیر آنها بر کمیت و کیفیت دانه های روغنیاستاد راهنما: آقای دکتر ابوطالبیاندانشجو: خانم معصومه مالمیرزمان: چهارشنبه 94/11/07ساعت: 8 الی 9
کد خبر: 2479    1394/07/04
ساختمان جدید دانشکده کشاورزی افتتاح شد
صبح امروز ریاست محترم دانشگاه، ساختمان جدید دانشکده کشاورزی را با حضور هیات رئیسه دانشگاه، اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان این دانشکده افتتاح کرد.
 |<  <  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند