کد خبر: 15841    1397/03/12
بازدیدریاست محترم دانشگاه از زنبورداری-نهالستان و عملیات کشاورزی دانشجویان
بازدید ریاست محترم دانشگاه از دانشکده کشاورزی
کد خبر: 15761    1397/02/31
ابلاغ دکتر ابراهیم احمدی-معاون اموزشی دانشکده کشاورزی
ابلاغ دکتر ابراهیم احمدی-معاون اموزشی دانشکده کشاورزی
کد خبر: 15760    1397/02/31
حضور معاون محترم پژوهشی دانشگاه در جلسه شورای دانشکده کشاورزی
حضور معاون محترم پژوهشی دانشگاه در جلسه شورای دانشکده کشاورزی
کد خبر: 15759    1397/02/31
ابلاغ دکتر پویا زمانی-معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی
ابلاغ دکتر پویا زمانی-معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی
کد خبر: 15753    1397/02/29
ارتقاء مرتبه3 عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی
ارتقاء مرتبه 3 عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی
کد خبر: 15752    1397/02/29
در طی مراسمی از بازنشستگان دانشکده تجلیل شد
در طی مراسمی از بازنشستگان دانشکده تجلیل شد
کد خبر: 15749    1397/02/29
انتصاب مدیر گروه ترویج و اموزش کشاورزی
انتصاب مدیر گروه ترویج و اموزش کشاورزی
کد خبر: 15719    1397/02/22
انتخاب دکتر حمید بلالی به عنوان عضو اصلي هيات مديره و شوراي مركزي شبكه ملي پژوهش و فناوري كشاورزي و منابع طبيعي كشور
 در اجلاس فوق العاده گردهمايي روساي دانشكده ها و موسسات آموزش عالي كشاورزي و منابع طبيعي كشور كه در تاريخ 18 و 19 ارديبهشت 97  با ميزباني دانشگاه تهران برگزار گرديد
کد خبر: 15698    1397/02/17
بازديد مديران مجموعه صنايع غذايي سحر همدان از پتانسيل هاي تحقيقاتي و امكانات آزمايشگاهي دانشكده كشاورزي
بازديد مديران مجموعه صنايع غذايي سحر همدان از پتانسيل هاي تحقيقاتي و امكانات آزمايشگاهي دانشكده كشاورزي
کد خبر: 15697    1397/02/17
نشست مشترك اساتيد دانشكده با مديران شركت آبفاي استان همدان
نشست مشترك اساتيد دانشكده با مديران شركت آبفاي استان همدان
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند