گزاري كارگاه آموزش نرم افزار SAS توسط انجمن علمي دانشجويي گروه زراعت و اصلاح نباتات

 
کد خبر: 6461    1395/12/01

برگزاري كارگاه آموزش نرم افزار SAS توسط جناب آقاي دكتر موسوي، عضو محترم هيات علمي گروه زراعت و اصلاح نباتات و با هماهنگي انجمن علمي دانشجويي گروه زراعت و اصلاح نباتات و در تاريخ هاي 2/12/95 و 9/12/95 ساعت 4-6 در سايت كامپيوتر كارشناسي ارشد.

با توجه به تكميل ظرفيت اين دوره، علاقمندان جهت ثبت نام براي دوره هاي بعدي به انجمن علمي گروه زراعت مراجعه نمايند.

  

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند