برگزاري كارگاه آموزشي جيره نويسي با همكاري گروه آموزشي علوم دامي و شركت ايوانيك دگوسا

 
کد خبر: 6408    1395/11/24

كارگاه آموزشي جيره نويسي با همكاري شركت ايوانيك دگوسا و با حضور اساتيد آقايان دكتر  مجيد فرخي، دكتر فرهاد فرودي و مهندس علي افسر     در روزهاي 25/11/95 لغايت 28/11/95 در دانشكده كشاورزي برگزار مي گردد.
كارگاه آموزشي جيره نويسي دام و طيور
1. آشنايي با نرم افزار جيره نويسي دام (Amino cow)
2. آشنايي با نرم افزار جيره نويسي طيور (Amino feed)
مدرسين: كارشناسان شركت ايوانيك دگوسا
كارگاه شامل ارائه بسته آموزشي كاربردي، نهار و صدور گواهي معتبر است.
"همراه داشتن لب تاب براي كليه شركت كنندگان ضروري مي باشد"
زمان و مكان برگزاري:
- روزهاي دوشنبه و سه شنبه 25 و 26 بهمن ماه از ساعت 9 تا 17 (آشنايي با نرم افزار جيره نويسي دام)؛ سايت كارشناسي ارشد واقع در ساختمان قديم كشاورزي
- روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه 27 و 28 بهمن ماه از ساعت 9 تا 17 (آشنايي با نرم افزار جيره نويسي طيور) ؛ سايت كارشناسي ارشد واقع در ساختمان قديم كشاورزي 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند