جلسه دفاع از رساله دکتری تخصصی دکتر وحید احسانی

 
کد خبر: 6396    1395/11/23

جلسه دفاع از رساله دکتری تخصصی گروه ترویج و آموزش کشاورزی در گرایش توسعه روستایی با عنوان: " چالش های پژوهش های توسعه روستایی و کشاورزی و راهکارهای بهبود اثر بخشی آنها " توسط آقای دکتر وحید احسانی با راهنمایی آقای دکتر موسی اعظمی و مشاوره آقایان دکتر سید محمد باقر نجفی و دکتر فرامرز سهیلی در روز سه شنبه مورخ  19/11/95  در سالن جلسات دانشکده برگزار شد. مقالات مستخرج از رساله ایشان عبارتند از پنج مقاله علمی-پژوهشی و دو مقاله علمی-ترویجی و یک مقاله همایشی. دانشکده کشاورزی این موفقیت را به ایشان و اساتید راهنما و مشاور و جامعه دانشگاهی تبریک گفته و برای ایشان آرزوی موفقیت روز افزون می نماید. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند