برنامه زماني جلسات دفاع از پايان نامه هاي دانشكده كشاورزي از تاريخ 16/11/95 لغايت 19/11/95

 
کد خبر: 6343    1395/11/16

برنامه زماني جلسات دفاع از پايان نامه هاي دانشكده كشاورزي از تاريخ 16/11/95 لغايت 19/11/95 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند