جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد آقای نریمان زینلی

 
کد خبر: 6161    1395/10/27

جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد آقای نریمان زینلی

 

 

 

        

با عنوان: ارزیابی تنوع ژنتیکی بین جمعیت های مختلف تاتوره Datura stramonium L با استفاده از صفات آگرومورفولوژیکی و نشانگرهای ISSR

مورخ 28/10/95 ساعت 16 در محل دانشكده  كشاورزي تحت راهنمايي آقاي دکترسیدسعید موسوی  برگزار می گردد.

  

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند