جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد آقای بهزاد سرهادی

 
کد خبر: 6159    1395/10/27

جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد آقای بهزاد سرهادی

 

        

با عنوان: تجزیه و تحلیل عدم قطعیت پارامتری در مدل شبیه سازی جریان آب زیرزمینی در  دشت بهار ، استان همدان

 

مورخ 28/10/95 ساعت 15در محل دانشكده  كشاورزي تحت راهنمايي آقاي دکتر عبداله طاهری تیزرو  برگزار می گردد.

  

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند