بررسي وضعيت اشتغال فارغ التحصيلان كشاورزي و لزوم ارتقاء كيفيت برگزاري واحد درسي كارآموزي در نشست ميان هيات رئيسه دانشكده و سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان.

 
کد خبر: 6081    1395/10/14

در اين نشست كه روز دوشنبه مورخه 1395/10/13در محل دفتر رياست دانشكده تشكيل گرديد، در ابتدا رياست محترم نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان همدان گزارشي از وضعيت موجود سازمان،  آمار تعداد اعضاء، تعداد شركت ها و تعداد واحد هاي توليدي كشاورزي زير مجموعه سازمان ارائه دادند. در ادامه رياست محترم دانشكده در خصوص نحوه همكاري سازمان نظام مهندسي كشاورزي استان با دانشكده كشاورزي و لزوم ارتقاء كيفيت برگزاري واحد درسي كارآموزي از طريق ارتباط و همكاري دانشكده با شركت ها و واحد هاي توليدي كشاورزي بزرگ و معتبر استان مطالبي را مطرح نمودند. همچنين در اين جلسه مقرر گرديد تعامل و همكاري بيشتري ميان دانشكده كشاورزي و سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان از طريق ايفاي نقش فعال تر دفتر ارتباط با جامعه و معاونت آموزشي دانشكده صورت پذيرد. 
 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند