جشنواره ورزشي كاركنان دانشكده كشاورزي

 
کد خبر: 6055    1395/10/11

جشنواره ورزشي كاركنان دانشكده كشاورزي در روز دو شنبه مورخه 1395/10/6 با همكاري اداره تربيت بدني دانشگاه و با استقبال گرم كاركنان دانشكده در سالن سوم خرداد دانشگاه برگزار گرديد. شركت در مسابقه سه گانه شامل دارت، دو سرعت و زدن پنالتي به دروازه و مسابقه طناب كشي از جمله موارد مسابقات كاركنان محترم در اين جشنواره بود. در اين مسابقات آقاي  عقيل محمودي پور نفر اول، آقاي حسين عبدي نفر دوم، آقاي محمد رضا شكري نفر سوم، آقاي مهدي صفري نفر چهارم و آقاي امامعلي عبدلي نفرم پنجم شدند. 
 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند