وبسایت آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی راه اندازی شد

 
کد خبر: 5955    1395/09/23

با شروع به کار آزمایشگاه مرکزی در دانشکده کشاورزی وبسایت این آزمایشگاه هم راه اندازی شد. برای آگاهی از امکانات و نحوه استفاده از خدمات آن می توانید به قسمت خدمات الکترونیک در صفحه خانگی دانشکده کشاورزی آزمایشگاه مرکزی یا کلیک روی لینک "آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی"  مراجعه نمایید.  

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند