جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی بیوسیستم توسط آقای محمد جعفری فر

 
کد خبر: 5492    1395/06/31

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای «محمد جعفری فر» با عنوان «بهینه سازی فرآیند خشک کردن مغز گردو به کمک روش های سطح پاسخ، الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی» با راهنمایی جناب آقای دکتر رضا امیری چایجان در

زمان: شنبه 95/07/03 ساعت: 16:00

مکان: سالن جلسات دانشکده کشاورزی برگزار خواهد شد. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند