پایان نامه کارشناسی ارشد مينو نصيري آرام با عنوان «بررسي فراواني گروه هايي از ريز جانداران ريزوسفري، پلانوسفري، فيلوسفري و هيستوسفري برخي از گياهان دارويي در باغ بوعلي سينا، همدان»

 
کد خبر: 3605    1394/11/28

پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم مينو نصيري آرام با عنوان «بررسي فراواني گروه هايي از ريز جانداران ريزوسفري، پلانوسفري، فيلوسفري و هيستوسفري برخي از گياهان دارويي در باغ بوعلي سينا، همدان»​ با راهنمایی دكتر علي اكبر صفري سنجاني  در روز سه شنبه مورخ 94/11/27 ساعت 10 در  سالن جلسات دانشكده كشاورزي​ ارائه گردید.  

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند