ارتقاء مرتبه عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی

 
کد خبر: 16076    1397/05/06

در نهمین نشست از دور هشتم هیات ممیزه دانشگاه که در روز چهارشنبه 27 تیر ماه در سازمان مرکزی دانشگاه برگزار گردید.اعضاء محترم هیات ممیزه دانشگاه پس از بررسی های تخصصی انجام شده به ارتقاء دکتر محمد جواد سلیمانی پری (گروه گیاهپزشکی) از دانشیاری به استادی رای مثبت دادند.ضمن تبریک به این استاد ارجمند توفیق روز افزون این عزیز رااز خداوند متعال مسالت داریم/. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند