بازديد مديران مجموعه صنايع غذايي سحر همدان از پتانسيل هاي تحقيقاتي و امكانات آزمايشگاهي دانشكده كشاورزي

 
کد خبر: 15698    1397/02/17

در راستاي سياست هاي كلي دانشگاه در خصوص توسعه ارتباط با صنعت، كشاورزي و جامعه، هياتي متشكل از مديران و كارشناسان بخش هاي مختلف اين شركت صنايع غذايي سحر از امكانات آزمايشگاه مركزي و آزمايشگاه هاي گروه هاي آموزشي دانشكده كشاورزي بازديد نمودند. در ابتداي اين ديدار دكتر بلالي با اشاره به عزم جدي دانشگاه براي ورود به عرصه صنعت و حل مشكلات جامعه از حسن نيت و تعامل سازنده مديران مجموعه سحر با دانشكده كشاورزي ابراز خرسندي نمودند. در ادامه و پس از تاكيد بر لزوم تداوم و تعميق ارتباط فيمابين از سوي مديران شركت و اساتيد دانشگاه، حاضران در جلسه به بازديد از تجهيزات آزمايشگاه مركزي و امكانات تخصصي آزمايشگاه هاي دانشكده كشاورزي پرداختند. در اين بازديد كه بيش از دو ساعت به طول انجاميد؛ بخشي از توانمندي هاي آزمايشگاهي و زمينه هاي تخصصي مرتبط با نيازهاي مجموعه صنايع غذايي سحر همدان با توضيحات تعدادي از اساتيد دانشكده معرفي گرديد. 
 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند