جلسه دفاع از رساله دكتري خانم فهيمه صفدرپور به راهنمايي آقاي دكترغلام خداكرميان

 
کد خبر: 10430    1396/06/27

جلسه دفاع از رساله دكتري خانم فهيمه صفدرپور به راهنمايي آقاي دكترغلام خداكرميان تحت عنوان شناسايي باكتري هاي غير بيماريزاي مرتبط با گوجه فرنگي در استان همدان و ارزيابي توان بازداري آنها از برخي بيماريهاي  اين گياه در روز دوشنبه مورخ96/06/20 ساعت 14 در محل دانشكده كشاورزي برگزارمي گردد. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند