جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد آقاي جواد صديقي كامل به راهنمايي آقاي دكتر جواد حمزه ايي

 
کد خبر: 10429    1396/06/27

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد  آقاي جواد صديقي كامل به راهنمايي آقاي دكترجواد حمزه ايي تحت عنوانواكنش سيب زميني Solanum tuberosum  به كاربرد نيتروژن در تك كشتي و كشت مخلوط با لوبيا سبز Phaseolus vulgaris L. درروز چهارشنبه  مورخ 96/06/29ساعت 8:30  در محل دانشكده كشاورزي برگزار می گردد 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند