جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم فاطمه توكلي به راهنمايي آقاي دكتر حامد نوذري

 
کد خبر: 10426    1396/06/27

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم فاطمه توكلي  به راهنمايي آقاي دكتر حامد نوذري تحت عنوان ارزيابي كارايي مدل هاي مختلف استوكاستيكي خطي و غير خطي در پيش بيني پارامترهاي هيدرولوژيكي روز دوشنبه مورخ 27/06/96 ساعت 8:30 در محل دانشكده كشاورزي برگزار می گردد 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند