جلسه دفاع از رساله دكتری آقاي رضا طالبي به راهنمايي آقاي دكتر احمد احمدي و مشاوره آقاي دكتر فضل اله افراز

 
کد خبر: 10423    1396/06/27

جلسه دفاع از رساله  دكتری  آقاي رضا طالبي  به  راهنمايي آقاي  دكتر احمد احمدي  و مشاوره آقاي دكتر فضل اله افراز تحت عنوان شناسايي ترانسكريپتوم تخمداني ميش در چرخه در روز سه شنبه  مورخ 96/06/28  ساعت 16 در محل دانشكده كشاورزي برگزار می گردد 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند