جلسه دفاع دكتري آقاي محمد رضي نتاج به راهنمايي آقاي دكترغلام خداكرميان و مشاوره آقاي دكتر سعيد نصراله نژاد

 
کد خبر: 10421    1396/06/26

جلسه دفاع دكتري آقاي  محمد رضي نتاج  به راهنمايي آقاي دكترغلام خداكرميان و مشاوره آقاي دكتر سعيد نصراله نژاد تحت عنوان شناسايي باكتري هاي بذر، ريزوسفر، اپي فيت و اندوفيت پنبه  در شمال كشور و كاربرد برخي از آنها در القاي مقاومت و بازداري از بيماري باكتريايي لكه زاويه ايي در روز سه شنبه مورخ96/07/11 ساعت 11 در محل دانشكده كشاورزي برگزار می گردد 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند