دکتر محمد خانجانی به عنوان دبیر سومین کنگره بین المللی کنه شناسی انتصاب شد

 
کد خبر: 10240    1396/06/02

دکتر محمد خانجانی به عنوان دبیر سومین کنگره بین المللی کنه شناسی انتصاب شد

3rd International Persian Congress of Acarology 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند