جلسه دفاع آقاي محتشم قادرمرزي

 
کد خبر: 10107    1396/04/24

جلسه دفاع آقاي محتشم قادرمرزي به راهنمايي آقاي دكتر حامد نوذري با عنوان پايان نامه مقايسه روش هاي برنامه ريزي پوياي قطعي و الگوريتم كرم شبتاپ در مديريت بهره برداري از مخازن سدها به تاریخ 96/04/26 ساعت 10 در سالن جلسات برگزار می گردد.  

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند