گروه آموزشی: علوم دامی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تغذيه طيور
نام سرپرست: گروه علوم دامی
مرتبه علمی:
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: صفحه خانگی موجود نیست
کارشناس:
لینک: لینک موجود نیست
توانمندی ها: 1): برگزاري واحدهاي عملي دروس مربوط به مقطع كارشناسي شامل تشريح طيور، آناليز صفات كمي و كيفي تخم مرغ 2):انجام پایان نامه های دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شامل : آناليز صفات كمي و كيفي تخم مرغ، غنی نمودن، تزریق درون تخم مرغ، جوجه کشی و بررسي مرفولوژي روده باريك در آزمايشگاه طيور انجام مي شود. همچنین در زمینه early feeding، feeding in-vivo، اثرات مفید فیبردر تغذیه طیور، استفاده از نانوذرات (آهن و نقره) و ساخت نانوذرات با همکاری دانشکده شیمی از جمله کارهایی است که در زمینه تغذیه طیور انجام شده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند