گروه آموزشی: علوم دامی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تغذيه دام
نام سرپرست: گروه علوم دامی
مرتبه علمی:
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: صفحه خانگی موجود نیست
کارشناس:
لینک: لینک موجود نیست
توانمندی ها: 1):برگزاري واحدهاي عملي درس تغذيه در مقطع كارشناسي كه شامل تعیین ترکیب شیمیایی مواد خوراكي شامل اندازه گيري ماده خشك، خاكستر خام، الياف خام، پروتئين خام و چربي خام مي باشد. همچنین شناسایی مواد خوراکی مورد استفاده در تغذیه دام و طیور نیز انجام می شود. 2):انجام پایان نامه های دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شامل: آناليز تقريبي مواد خوراكي و جيره هاي آزمايشي، تعيين قابلیت هضم مواد مغذي به روش گاز تست بخش تغذيه دام عمدتا به بررسی ميكروبيولو‍ژي شكمبه شامل جداسازي و شناسايي باكتري هاي موجود در شكمبه، همچنین مطالعه اثر افزودنیهای غذایی و اسانس های گیاهی بر عملکرد دام و نیز به روش آزمایشگاهی می باشد. در این آزمایشگاه نیز بررسی اثرات مواد معدنی بر عملکرد و سیستم ایمنی دام مورد بررسی قرار می گیرد.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند