گروه آموزشی: گروه ترویج و آموزش کشاورزی
نام آزمایشگاه: کارگاه ترویج
نام سرپرست: دکتر احمدیعقوبی فرانی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 81-34424195
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: amyaghoubi@yahoo.com
صفحه خانگی: صفحه خانگی موجود نیست
کارشناس: لیلا زلیخایی
لینک: لینک موجود نیست
توانمندی ها: برگزاری کلاس های آموزشی، برگزاری کلاس های عملی ترویج و آموزش کشاورزی، آشنا کردن دانشجویان با انواع روشهای آموزشی ترویجی، آشنایی با کتابها و مدارک علمی،پروژه ها و پایان نامه های مرتبط با ترویج و آموزش و توسعه روستایی
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند