آزمایشگاه دانشکده کشاورزی در سال 1394 در جهت ارایه خدمات پژوهشی و آزمایشگاهی به اعضای هیات علمی، پژوهشگران، دانشجویان تحصیلات تکمیلی داخل و خارج دانشگاه و نیز متقاضیان بخش خصوصی آغاز به کار نمود. اهداف این آزمایشگاه بهبود استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی گران قیمت، فراهم کردن امکانات موجود برای تمامی محققین و متقاضیان، ایجاد بستر لازم برای انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی، افزایش آموخته ها و پرورش مهارت های کاری در حوزه کار با تجهیزات آزمایشگاهی، افزایش رعایت اصول HSE و ارتباط با سایر مراکز آزمایشگاهی و ارایه خدمات متقابل است. آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی شامل دو بخش آزمایشگاه مولکولی و آزمایشگاه تجزیه دستگاهی است. این آزمایشگاه تحت نظر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه و معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی قرار دارد.

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند