آدرس: دانشکده کشاورزی (سایت جدید)، بلوک B، طبقه همکف
تلفن :34425400 -081 داخلی 312
پست الکترونیک: agricentlab@gmail.com
 

 

 


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند