آزمایشگاه ها و کارگاه ها

علوم دامی - مزرعه آموزشی پژوهشی عباس آباد
گروه آموزشی: علوم دامی
سرپرست: گروه علوم دامی
گروه مهندسی بیوسیستم - آزمایشگاه خواص مکانیکی و رئولوژی
گروه آموزشی: گروه مهندسی بیوسیستم
سرپرست: دکتر ابراهیم احمدی
خاکشناسی - آزمایشگاه آلودگی خاک‏ها
گروه آموزشی: خاکشناسی
سرپرست: دکتر قاسم رحیمی
خاکشناسی - آزمایشگاه جذب اتمی
گروه آموزشی: خاکشناسی
سرپرست: دکتر قاسم رحیمی
گروه مهندسی بیوسیستم - آزمایشگاه تست تراکتور
گروه آموزشی: گروه مهندسی بیوسیستم
سرپرست: دکتر حسین حاجی آقا علیزاده
گروه مهندسی بیوسیستم - آزمایشگاه پس از برداشت
گروه آموزشی: گروه مهندسی بیوسیستم
سرپرست: دکتر رضا امیری چایجان
خاکشناسی - آزمایشگاه تجزیه دستگاهی
گروه آموزشی: خاکشناسی
سرپرست: دکتر قاسم رحیمی
خاکشناسی - آزمایشگاه فیزیک خاک
گروه آموزشی: خاکشناسی
سرپرست: دکتر حسین بیات/ دکتر آزاده صفادوست
گروه مهندسی بیوسیستم - آزمایشگاه ابزار دقیق
گروه آموزشی: گروه مهندسی بیوسیستم
سرپرست: دکتر جعفر امیری پریان
گروه مهندسی بیوسیستم - کارگاه موتور
گروه آموزشی: گروه مهندسی بیوسیستم
سرپرست: گروه مهندسی بیوسیستم
گروه آموزشی علوم باغبانی - آزمایشگاه عمومی باغبانی
گروه آموزشی: گروه آموزشی علوم باغبانی
سرپرست: مدیر گروه
خاکشناسی - آزمایشگاه حاصلخیزی خاک
گروه آموزشی: خاکشناسی
سرپرست: دکتر محسن جلالی
خاکشناسی - آزمایشگاه بیولوژی خاک شماره دو
گروه آموزشی: خاکشناسی
سرپرست: دکتر علی اکبر صفری سنجانی
گروه آموزشی علوم باغبانی - آزمایشگاه عمومی پژوهشی
گروه آموزشی: گروه آموزشی علوم باغبانی
سرپرست: مدیر گروه
گروه مهندسی بیوسیستم - کارگاه تراکتور
گروه آموزشی: گروه مهندسی بیوسیستم
سرپرست: گروه مهندسی بیوسیستم
 |<  <  1 2 3 4  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند