کارشناس آزمایشگاه تجزیه دستگاهی

محمدرضا پناهی
تحصیلات:  فوق لیسانس
ایمیل:  Mrpanahi57@yahoo.com
تلفن داخلي:  274
آدرس:  آزمایشگاه تجزیه دستگاهی- آزمایشگاه جذب اتمی- آزمایشگاه خاکشناسی عمومی واقع در ساختمان قدیم دانشکده
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند