کارشناس گروه خاکشناسی

گلایه یوسفی
تحصیلات:  فوق لیسانس
ایمیل:  Golayeh.yousefi@gmail.com
تلفن:  34425204-081
تلفن داخلي:  266
آدرس:  گروه آموزشی خاکشناسی- آزمایشگاه فیزیک خاک - آزمایشگاه خاکشناسی عمومی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند