کارشناس آموزشی گروه بیوتکنولوژی

پریسا استاد احمدی
تحصیلات:  فوق لیسانس
ایمیل:  Pariostad@yahoo.com
تلفن داخلي:  268
آدرس:  دفتر گروه بیوتکنولوژی - آزمایشگاه بیوتکنولوژی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند