کارشناس آموزشی گروه علوم دامی

مهدی صفری
تحصیلات:  دانشجوی فوق لیسانس
ایمیل:  M.Safari1382@yahoo.com
تلفن داخلي:  205
آدرس:  دفتر گروه علوم دامی-آزمایشگاه تغذیه دامو طیور- آزمایشگاه فیزیولوژی دام
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند