کارشناس گروه باغبانی

علیرضا شاهبداغلو
تحصیلات:  فوق لیسانس
ایمیل:  Alireza_Shahbodaghlo@yahoo.com
تلفن:  34425401-081
تلفن داخلي:  326
آدرس:  دفتر گروه علوم باغبانی - گلخانه پژوهشی و آموزشی دانشکده
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند