کارشناسی آموزشی گروه مهندسی آب

طاهره حسن طهرانی
تحصیلات:  لیسانس
ایمیل:  Bhasantehrani@yaoo.com
تلفن داخلي:  423
آدرس:  دفتر گروه مهندسی آب واقع در ساختمان جدید
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند