مسئول موتورخانه و تاسیسات آبرسانی

ابوالفتح الوندی
تحصیلات:  لیسانس علوم کشاورزی
ایمیل:  Mazreh2015@gmail.com
تلفن:  58248299-081
آدرس:  مزرعه آموزشی دستجرد
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند