کارشناس مسئول کتابداری

زهرا منتظرالقائم
تحصیلات:  لیسانس
ایمیل:  z.ghaem@basu.ac.ir
تلفن داخلي:  273
آدرس:  کتابخانه دانشکده کشاورزی واقع در ساختمان جدید
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند