کارشناس آموزشی- پژوهشی

راحله محمودی
تحصیلات:  فوق لیسانس
ایمیل:  Rahele.mahmoudi@yahoo.com
تلفن داخلي:  222
آدرس:  معاونتهای آموزشی - پژوهشی واقع در ساختمان جدید دانشکده
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند