مسئول دفتر ریاست

محسن اسماعیلی
تحصیلات:  لیسانس
تلفن:  081-34425402
تلفن داخلي:  204
آدرس:  دفتر ریاست واقع در ساختمان جدید دانشکده
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند