کارشناس آموزشی

معصومه عبدالهی
تحصیلات:  لیسانس
ایمیل:  m.abdoloahi@gmail.com
تلفن:   34425400-081
تلفن داخلي:  243
آدرس:  اداره آموزش واقع در ساختمان جدید
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند