کارشناس آموزشی

مجید میرزائی
تحصیلات:  فوق لیسانس
ایمیل:  Majidmirzaee1345@gmail.com
تلفن:   34425400-081
تلفن داخلي:  209
آدرس:  اداره آموزش واقع در ساختمان جدید
توضیحات:  کارشناس آموزشی گروه علوم دامی

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند