راننده

حسین عبدی
تحصیلات:  سوم راهنمایی
ایمیل:  Hosinabdi57@yahoo.com
تلفن:  34424192-081
تلفن داخلي:  340
آدرس:  واحد نقلیه در ساختمان قدیم دانشکده
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند