محسن اسماعیلی
کارشناس آموزشی
بهزاد مهرشاد
کارشناس آموزشی گروه زراعت و اصلاح نباتات
ایرج بخت آزمایی
گرنت اساتید
علیرضا شاهبداغلو
کارشناس گروه باغبانی
مهدی رضایی
کارشناس آموزشی
علی اتفاقیان
کارشناس آموزشی
بهروز علی الهی عفیف
نگهبان مرغداری
مهدی صفری
کارشناس آموزشی گروه علوم دامی
محمدخلیل طاقتی
امین اموال
 |<  <  1 2 3 4 5 6  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند