نظامعلی شکری
تکنسین فنی کارگاه و مزرعه آموزشی عباس آباد
علی شعبانی
مسئول دبیرخانه
نورعلی تاری
کارپرداز
عقیل محمودی پور
کارشناس آموزشی
ابوالفتح الوندی
مسئول موتورخانه و تاسیسات آبرسانی
علی اکبر مرادی
تکنسین فنی کارگاه و مزرعه آموزشی عباس آباد
گلایه یوسفی
کارشناس گروه خاکشناسی
محمد رضا شکری
انباردار
موسی اکبری پارسا
کارشناس گروه آموزشی مهندسی آب
محدثه بیات
کارشناس آموزشی
 |<  <  1 2 3 4 5 6  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند