مسعود منوچهری
مسئول آموزش
رضا تاری مرادی
مسئول سایت کارشناسی
محمدرضا پناهی
کارشناس آزمایشگاه تجزیه دستگاهی
محمد بخشی زاده
مسئول امورعمومی
علی اصغرمنظمی تبار
کارشناس تحصیلات تکمیلی
راحله محمودی
کارشناس آموزشی- پژوهشی
محمدحسین صفری
مسئول دفتر ریاست
لیلا کاشی
کارشناس بیماری شناسی گیاهی- نماتد شناسی
پروانه منتظری
واحد تایپ
 |<  < 1 2 3 4 5 6  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند