تقویم رویدادها

<خرداد 1396>
شیدسچپج
30
---
31
---
1
---
2
---
3
---
4
---
5
---
6
---
7
---
8
---
9
---
10
---
11
---
12
---
13
---
14
---
15
---
16
---
17
---
18
---
19
---
20
---
21
---
22
---
23
---
24
---
25
---
26
---
27
---
28
---
29
---
30
---
31
---
1
---
2
---
3
---
4
---
5
---
6
---
7
---
8
---
9
---

لیست رویدادها

این یک سمینار تست است...

محل برگزاری: دانشکده کشاورزی


تاریخ شروع: 1394/10/04
تاریخ پایان: 1390/12/08

یبیلب

محل برگزاری: سالن آمفی تئاتر


تاریخ شروع: 1394/10/23
تاریخ پایان: 1392/10/10

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند