پیوند ها

هیچ موردی پیدا نشد.

  آدرس:همدان - بلوار شهید احمدی روشن - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده کشاورزی - کدپستی 6517833131
                 

  تلفنهای مستقیم:    
                      
  
  دانشکده:                        34425400-081
                                             
081-34425403


  
   تلفن دفتر ریاست:          34425402-081

     نمابر دفتر ریاست:         
34424090-081
                     

      دانلود شماره تلفنهای داخلی ساختمان قدیم دانشکده

       دانلود شماره تلفنهای داخلی ساختمان جدید دانشکده


          دانلود نقشه دانشکده                                                                               

 

 

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند